browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Voorlopige goedkeuring jachtplan 2018-2019

Posted by on 07/07/2018

Op 06/07 /2018 kregen we onderstaand bericht van de Arrondissementscommissaris.

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Ingevolge het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014, gewijzigd op 15 april 2016, hebt u voor het jachtseizoen 2018-2019 een verklaring van ongewijzigd jachtplan of een voorstel van jachtplan ingediend voor 1 april 2018.

Bij deze kan ik u meedelen dat, onder voorbehoud van een tijdige indiening, uw jachtplan voorlopig goedgekeurd werd met ingang van 1 juli 2018 maar met uitzondering van:

  1. elk perceel dat bij een voorstel van jachtplan  aan uw jachtterrein werd toegevoegd en dat niet was opgenomen in een goedgekeurd jachtplan voor het jachtseizoen 2017-2018;
  2. elk overlappend perceel met een  ander jachtplan van 2018-2019;
  3. elk perceel waarvan de eigenaar  of jachtrechthouder mij verzocht hebben deze uit te kleuren uit uw jachtplan.

 Deze percelen maken het voorwerp uit van een nader onderzoek:

  • Wat betreft de uitbreidingen onder punt 1 hierboven zal ik conform artikel 31 §2 tweede lid van het Jachtadministratiebesluit rekening houden met de mij voorgelegde schriftelijke bewijzen van jachtrecht.
  • Wat betreft de overlappingen onder punt 2 zal ik conform artikel 31 §4 van het Jachtadministratiebesluit rekening houden met de oudste geldende schriftelijke bewijzen die mij worden voorgelegd en bij gebrek aan      schriftelijke bewijzen wordt het perceel toegekend aan de jachtrechthouder van het goedgekeurde jachtplan 2017-2018.

 

Met vriendelijke groeten.

Didier Detollenaere

Arrondissementscommissaris

Kalandeberg 1

9000 Gent

 

Het Dagelijks Bestuur

WBEVA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Designed by Rebound Powered by Hunting.be