browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

380 000 ganzen moeten het loodje leggen in Nederland

Posted by on 25/06/2013

Grauwe gans

Grauwe gans

De komende vijf jaar moeten jagers in Nederland 380.000 grauwe ganzen afschieten omdat de populatie zo groot is dat de schade aan landbouwgewassen alsmaar toeneemt. Een populatie van 100.000 ganzen is het doel. Zonder ingrijpen zou het aantal grauwe ganzen in Nederland groeien tot bijna drie miljoen stuks. Dat heeft onderzoeksinstituut Alterra Wageningen berekend.

Alterra baseert zijn berekeningen op de huidige populatie en de verwachte natuurlijke aanwas. Volgens het instituut vergt de beheersing van de ganzenstand een forse inspanning. De omvang van de populatie, nu circa 300.000, is te groot en leidt tot grote schade voor onder meer boeren. Verschillende partijen, waaronder natuur- en landbouworganisaties, hebben daarom afgesproken dat het aantal ganzen over vijf jaar met twee derde moet zijn afgenomen. De organisaties sloten daarvoor in 2012 het zogeheten Ganzenakkoord.
Het akkoord moet een einde maken aan de enorme overlast en schade die ganzen veroorzaken aan akkers en natuurgebieden. Als het gewenste aantal van 100.000 is bereikt, moet daarna hard gewerkt worden om dat te handhaven. Het prikken van eieren volstaat niet omdat het niet realistisch is dat een groot deel van de nesten gevonden wordt. Het blijft volgens Alterra noodzakelijk om ganzen te schieten tijdens de zomer.

bron Belga / Vilt | beeld Alterra  – 24/06/2013

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Designed by Rebound Powered by Hunting.be