Bejaging van Patrijs binnen WBE-verband.

Beste leden van WBE Vlaamse Ardennen,

Hierbij kunnen wij u melden dat de jacht op de patrijs voor uw WBE Vlaamse Ardennen is toegestaan van 15 september tot en met 14 november 2017.

Klik hier voor de volledige brief.

Vanwege het DB WBVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Verslag Algemene Vergadering

Beste jagers,

Hierbij het verslag van de Algemene vergadering die doorging op 16/03/2017 en een overzicht van de afschotcijfers.

ALGEMENE VERGADERING 2017

Afschotcijfers 2016

Veel leesplezier

Van wege het Dagelijks Bestuur

 

Categories: Bestuur | Leave a comment

Overlijden David Vandenbroucke – Lid WBE

Via deze weg melden wij het overlijden van dhr. Vandenbroucke David – Lid van onze WBE VA.

Overlijdensbericht

Ons medeleven gaat uit naar zijn gezin en familie.

Namens het Dagelijks Bestuur WBE VA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Patrijzen op Vlaamse Akkers – Boer&Tuinder 23/03/2017

Lees hier het interessante artikel aangaande de patrijs.

Patrijzen op Vlaamse Akkers

Weidelijke groet

DB  WBEVA

Categories: Nieuws | Leave a comment

Bestrijding kraaiachtingen – Soortenbesluit.

Vraagt u zich soms ook af wat de wettelijke mogelijkheden zijn bij de bestrijding van de kraaiachtingen ? HVV maakte hiervoor een handig naslagwerk.

Lees het hier na : Bestrijding kraaiachtingen – Soortenbesluit. Klik daarna op Algemeen > Wetgeving.

(Opgelet : u dient lid te zijn van HVV om het document te raadplegen. Bent u dit nog niet, doe het dan nu !)

Weidelijke groeten

DB – WBEVA

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Oproep regulering rechtbekken !

Beste Jagers, Leden van WBEVA,

In deze hectische periode waarin de noodzakelijke wettelijke verplichten van de vzw tov van de Overheid, uit te voeren vóór 1 april, wij als DB handen te kort komen, zouden wij tot even vergeten dat ook het terreinwerk een noodzaak is om onze wildstand te vrijwaren door een doorgedreven predatiecontrole strikt uit te voeren. Daarom verwijzen wij graag naar de oproep van een van onze jachtrechthouders, nl Stefaan Coorevits waarbij hij oproept om te bestrijding van de rechtbekken niet uit het oog te verliezen.

Inderdaad is het mogelijk, tevens aangevuld door de mogelijkheden van het soortenbesluit, reeds belangrijke initiatieven te nemen, ter controle van Kraai en ekster.

Mede in het patrijzenproject hebben wij besloten daaraan mee te werken onder de coördinatie van het Kenniscentrum HVV.

Het voorstel houdt in met een regelmaat van de eerste en de derde zondag van de maanden maart-april-mei-juni, vanaf zonsopgang tot rond 9u30, dat iedere jachtgroep zijn jagers warm maakt om kraaien en eksters te schieten.

Afspraken tussen de aanpalende jachtgroepen kunnen dit proces enkel maar beter doen slagen. De vooropgestelde maatregelen in voornoemde maanden zijn echter niet beperkend en kunnen ook verder het ganse jaar worden toegepast.

De vooropgestelde maanden maart-april-mei-juni, zijn bij voorkeur levensbelangrijk voor de kweek van ons jong wild gezien in deze periode de standpopulatie van de rechtbekken drastisch naar beneden kan worden gehaald !

 

Gelieve massaal gevolg te geven aan dit noodzakelijk initiatief, ons wild en ook de landbouwer zal ons dankbaar zijn !

Weidelijke groet

Dagelijks Bestuur WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Oproep Lidmaatschap HVV !

HVV dankt de leden van de WBEVA voor hun lidmaatschap, diegenen die het toch nog zouden vergeten zijn lid te worden, hierbij een warme oproep !

HVV is de enige beroepsvereniging die een forum heeft bij de Vlaamse Overheid, ter verdediging van de jacht.

Een sterk HVV is dan ook de toekomst en het behoud van de jacht in Vlaanderen.

Visie WBEVA :

Jagen is een passie, dank zij HVV slagen wij daar nog in,  desondanks de tegenstand van mensen die niet weten wat de jacht inhoudt.

Wij moeten ons imago opkrikken en dus onze sterke vereniging ook financieel steunen !

Als lid zowel van HVV als de PWC-jacht (Minaraad Vlaanderen) weet ik maar al te goed wat de niet aflatende inspanningen zijn die de nieuwe ploeg van HVV dagelijks levert om onze passie te kunnen beleven.

Laat u dus niet kennen voor de 60 € op jaarbasis die dit lidmaatschap inhoudt, neem ook uw verantwoordelijkheid en laat dit niet alleen aan de anderen over !

Tevens wordt jullie aandacht er op gevestigd dat het in de toekomst nog slechts mogelijk zal zijn uw persoonlijk gegevens van voorjaarstellingen en afschotcijfers, door te geven aan het ANB, via het lidmaatschap van HVV !

 

Als je dus wil blijven jagen, DOEN dus !!!

Lidmaatschap HVV

Uw bescheiden dienaar,

 

Groet,

Roland

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Rouwbericht : Nestor Vindevogel

Via deze weg willen wij het overlijden melden van dhr. Vindevogel Nestor.

Nestor was lid van onze AV, een ervaren aimabel en weidelijk jager, hij verzamelde in zijn jachtloopbaan tal van bossen en jachtgronden in het teken van zijn passie, de jacht !

Zijn levenswerk en het beheer van zijn bossen wordt onverstoord verder gezet door zijn familie met name zijn zonen Jan en Jo en schoondochter Marijke -allen gedreven leden van onze WBEVA !

Nestor wij zien ons terug in de eeuwige jachtvelden, het ga je goed , vanwege een persoonlijke  vriend : Roland van Liefde.

Bij deze biedt tevens de WBEVA zijn oprechte deelneming aan in het verdriet van de familie.

Namens de WBEVA.

Het dagelijks bestuur.

Rouwbericht Nestor Vindevogel

 

 

 

Categories: Nieuws | Leave a comment

Afschotcijfers 2016: Indienen vóór 15 februari 2017 !

Aan de leden van de Raad van Bestuur

Jachtrechthouders en/of vertegenwoordigers van de jachtgroepen.


Beste jachtrechthouder,

Het jachtseizoen voor wat betreft de afschotcijfers 2016 eindigt op 31 december 2016 .

Het is dus mogelijk vanaf heden de afschotcijfers reeds in te dienen via de site HVV ! Wacht dus niet tot de laatste laatste dag !!

Stilaan, met als einddatum 15 februari dienen deze afschotcijfers ingediend op de site HVV via uw lidmaatschap HVV.

Tracht dus te vermijden dat, zoals door de AV besloten, uw jaarlijkse Ha-bijdrage wordt verhoogd met de voorziene boetes, ingeval van laattijdige indiening.

In uw  belang is het dus aangeraden aan uw jaarlijkse plichten tijdig te voldoen.

Wij herinneren U hierbij   aan de beslissing van de ALGEMENE VERGADERING van 23 maart 2007, waarbij in consensus het volgende werd goedgekeurd : 

“Indien de formulieren (voorjaarstellingen, afschotcijfers, betaling HA-bijdrage) niet   tijdig worden ingestuurd of uitgevoerd, zal een boete van

15 euro per maand  + 1 euro per dag te laat ingezonden of uitgevoerd, onmiddellijk worden   toegepast.”

Graag een seintje wanneer dit is ingegeven op de site HVV !

Namens de   wbeva,

Van Liefde Roland

 

 

 

 

LIDMAATSCHAP HVV

Geachte,

 

Om toegang te kunnen krijgen tot het intranet van HVV, en op die manier uw adminiatratie van uw jachtrevier digitaal bij te houden, is het noodzakelijk dat u lid bent van HVV.

Om lid te worden (en te blijven) van HVV dient u het bedrag van 60€ te storten op het rekeningnummer: BE43 7100 0060 4001. Vanaf het ontvangen van deze betaling zal u opnieuw voor 1 jaar lid zijn en kan u opnieuw rekenen op volgende belangrijke diensten:

-            10 nummers van De Vlaamse Jager, waarin u ingelicht wordt over al wat de jagerij aanbelangt

-            Een antwoord op al uw vragen betreffende jacht. u kan hiervoor per mail of telefoon uw vraag laten geworden

-            Toegang tot het intranet, waar u zelf op zoek kan gaan naar belangrijke info, evenals het digitale beheer uitvoeren van uw jachtrevier

-            Een ondersteuning van de jagerij. Met uw bijdrage is het mogelijk het nodige lobbywerk uit te voeren om bijvoorbeeld de sneeuwregel aan te passen.

-            …

Uiteraard kan u ook opteren om HVV een bijkomende bijdrage te bezorgen door Beschermend lid te worden. Al het voorgaande is tevens geldig doch jaarlijks zal  u verwend worden met een bijkomend cadeau, als dank voor uw ondersteuning. De bijdrage als beschermend lid bedraagt: 100€

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Gelukkig 2017 !

binaire opties nieuwjaar

Een gelukkig, vreugdevol en weidelijk Nieuwjaar voor u en uw naasten !

Vanwege WBEVA

Categories: Nieuws | Leave a comment