browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Uncategorized

Bestrijding kraaiachtingen – Soortenbesluit.

Vraagt u zich soms ook af wat de wettelijke mogelijkheden zijn bij de bestrijding van de kraaiachtingen ? HVV maakte hiervoor een handig naslagwerk. Lees het hier na : Bestrijding kraaiachtingen – Soortenbesluit. Klik daarna op Algemeen > Wetgeving. (Opgelet : u dient lid te zijn van HVV om het document te raadplegen. Bent u dit … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Bijzondere Jacht Vernietigd

Terug zijn er een aantal bepalingen van het Jachtvoorwaardenbesluit vernietigd door de Raad van State. Hier is lelijke veldslag verloren voor de jacht. Het volledige Hoofdstuk 5 (een goeie 12 artikels) van het Jachtvoorwaardenbesluit dat de algemene voorwaarden voor de bijzondere bejaging regelt en daarnaast de specifieke bepalingen voor bijzondere jacht op grof-, water- en overig wild … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Jachtdecreet

Deze melding werd in Primeur op onze site geplaatst door de bezieler van HUNTING.be, met dank van onze leden.  Het nieuwe Jachtdecreet is goedgekeurd. Even de volledige historiek. Het huidige jachtdecreet dateert van 1991. Door een uitspraak van de Raad van State, die de volledige Bijzondere Jacht onwettig maakte, was er nood aan dringende wijzigingen. … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Het lachen is voorbij !

Misschien is het na het lachnummertje van VBV nu het “hot” moment om nogmaals de ideeën van Natuurbeschermers, incluis vogelbeschermers te aanhoren met dit filmpje. Gerenommeerde biologen als Rob Bijlsma, tevens roofvogeldeskundige heeft er wel andere ideeën over, misschien kan Rodts daar even in de leer gaan ? Trouwens waar haalt de deskundige van Vogelbescherming … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Nieuw Jachtdecreet

Volgende dinsdag terug debat rond het nieuwe Jachtdecreet in de commissie Leefmilieu. En hopelijk terug live te volgen via de site. Hieronder videoverslag Commissie Leefmilieu – 2015 06 09 Hierbij ook de verschillende presentaties van vorige week: Arrondissementscommissaris – jachtdecreet Vogelbescherming Vlaanderen – jachtdecreet - Presentatietekst Natuurpunt – jachtdecreet Landelijk Vlaanderen – jachtdecreet Landbouwstandpunt – jachtdecreet Denkelijk … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Aankorrelplaats Everzwijnen

In het nieuwe Jachtvoorwaardenbesluit van 2014 werd de jacht op Wilde Zwijnen toegelaten, zelfs met hulpmiddelen. Art. 15. De gewone jacht op grof wild mag worden uitgeoefend met vuurwapens. Bij de gewone jacht op grof wild mag gebruik gemaakt worden van de volgende hulpmiddelen: 1° niet-elektronische akoestische lokmiddelen; 2° voor wat de jacht op wilde … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Bijzondere Jacht verboden

Blijkbaar zijn we niet alleen die het deze week hadden over het Arrest van de Raad van State. Media Nogal wat media deze week over dit Arrest: HVV - BJ RvS – HVV website 2015 04 29 Het Belang van Limburg - BJ RvS – HBVL 2015 04 29 De Standaard - BJ RvS – DS 2015 04 … Continue reading »

Categories: Uncategorized | 1 Comment

Bijzondere Jacht verboden

We gaan nog even verder rond het Arrest van de Raad van State. Want er zijn nogal wat vragen. De belangrijkste vraag is: wat nu met de schade ? Schade Aansprakelijkheidsprincipe Binnen de jachtwetgeving wordt voor de wildschade verwezen naar art. 24 en 25 van het Jachtdecreet. Maar, cfr Art 24, valt Wildschade algemeen onder … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Bijzondere Jacht verboden

In een arrest van 23 april 2015 heeft de Raad van State de reglementering met betrekking tot de zogenoemde ‘bijzondere jacht’ nietig verklaard. Het verzoek tot schorsing kwam van Vogelbescherming Vlaanderen, tegen de Vlaamse Regering.       Concreet betekent dit dat de bijzondere jacht op wilde zwijnen, edelherten, damherten, moeflons, grauwe ganzen, Canadese ganzen, … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Verduidelijking jachtplan – BRON Kenniscentrum HVV

Graag uw aandacht voor onderstaand bericht dat u relevante toelichting geeft betreffende de jachtplannen vanaf 01/07/2014. Verduidelijking jachtplan De vorm van het jachtplan en de procedure voor het indienen van een jachtplan zijn één van de vele zaken die gewijzigd zijn in de nieuwe jachtwetgeving. Aangezien we hierover regelmatig vragen mogen ontvangen, geven we hier … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Leave a comment
Designed by Rebound Powered by Hunting.be