browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bestuur

Melding exacte locatie trechterval/larsenkooi binnen de WBE Vlaamse Ardennen niet van toepassing voor de leden !

Beste leden, Daar er verwarring heerst onder onze leden aangaande het melden van de locatie van de trechterval/larsenkooi, geven we jullie onderstaande mee. De larsenkooien/trechtervallen mogen slechts gebruikt worden van 16 februari t.e.m. 15 oktober, zonder onderscheid van bos of veld. Jaarlijks wordt door een verantwoordelijke van de WBEVA de melding tot bestrijding gedaan bij … Continue reading »

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Afschotstatistieken WBEVA 2017

Beste leden, Via deze link kan u de afschotstatistieken van 2017 raadplegen. Namens het DB WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Jachtplannen – Bericht aan bevolking

Bericht aan de bevolking : JACHTPLANNEN De oorsprong van de toestand op de jachtplannen weergegeven op de website www.natuurenbos.be/jachtplannen, dateren van een eeuwigheid gelegen en worden momenteel door de jagerij zelf geactualiseerd tot zijn ware proporties. De wildbeheereenheid Vlaamse Ardennen waaronder ondermeer het grondgebied van de gemeente HOREBEKE ressorteert heeft opdrachtgegeven aan Hubertus Vereniging Vlaanderen … Continue reading »

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Reminder !!! Indienen voorjaarstellingen 2017 !

Beste jachtrechthouder, Ingevolge de wettelijke verplichtingen ons opgelegd door het ANB, teneinde de erkenning van onze WBEVA niet in het gedrang te brengen, wil ik er jullie op wijzen dat de einddatum tot het indienen van de VOORJAARSTELLINGEN 2017 stilaan in zicht komt.  De uiterste datum is vastgelegd op 15 SEPTEMBER 2017 ! Het indienen … Continue reading »

Categories: Bestuur | Leave a comment

Bejaging van Patrijs binnen WBE-verband.

Beste leden van WBE Vlaamse Ardennen, Hierbij kunnen wij u melden dat de jacht op de patrijs voor uw WBE Vlaamse Ardennen is toegestaan van 15 september tot en met 14 november 2017. Klik hier voor de volledige brief. Vanwege het DB WBVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Verslag Algemene Vergadering

Beste jagers, Hierbij het verslag van de Algemene vergadering die doorging op 16/03/2017 en een overzicht van de afschotcijfers. ALGEMENE VERGADERING 2017 Afschotcijfers 2016 Veel leesplezier Van wege het Dagelijks Bestuur  

Categories: Bestuur | Leave a comment

Overlijden David Vandenbroucke – Lid WBE

Via deze weg melden wij het overlijden van dhr. Vandenbroucke David – Lid van onze WBE VA. Overlijdensbericht Ons medeleven gaat uit naar zijn gezin en familie. Namens het Dagelijks Bestuur WBE VA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Oproep regulering rechtbekken !

Beste Jagers, Leden van WBEVA, In deze hectische periode waarin de noodzakelijke wettelijke verplichten van de vzw tov van de Overheid, uit te voeren vóór 1 april, wij als DB handen te kort komen, zouden wij tot even vergeten dat ook het terreinwerk een noodzaak is om onze wildstand te vrijwaren door een doorgedreven predatiecontrole … Continue reading »

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Oproep Lidmaatschap HVV !

HVV dankt de leden van de WBEVA voor hun lidmaatschap, diegenen die het toch nog zouden vergeten zijn lid te worden, hierbij een warme oproep ! HVV is de enige beroepsvereniging die een forum heeft bij de Vlaamse Overheid, ter verdediging van de jacht. Een sterk HVV is dan ook de toekomst en het behoud … Continue reading »

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Afschotcijfers 2016: Indienen vóór 15 februari 2017 !

Aan de leden van de Raad van Bestuur Jachtrechthouders en/of vertegenwoordigers van de jachtgroepen. Beste jachtrechthouder, Het jachtseizoen voor wat betreft de afschotcijfers 2016 eindigt op 31 december 2016 . Het is dus mogelijk vanaf heden de afschotcijfers reeds in te dienen via de site HVV ! Wacht dus niet tot de laatste laatste dag !! Stilaan, met als … Continue reading »

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment
Designed by Rebound Powered by Hunting.be