browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Author Archives: Joris

WBEVA opent dialoog met natuurbeschermer naar aanleiding van incident.

Naar aanleiding van een jachtincident nam de WBEVA zelf contact op met betrokken partijen om en dialoog te starten. U kan het volledige artikel nalezen uit de Beiaard 15/01/2019.   https://www.de-beiaard.be/2019/01/15/jachtincident-natuurbeschermer-die-met-wapen-werd-geintimideerd-aan-tafel-met-de-ceo-van-de-wildbeheereenheid-vlaamse-ardennen/ Dagelijks Bestuur WBEVA

Categories: Nieuws | Leave a comment

Raad van State vernietigt de aanpassingen aan het Soortenbesluit

In bijlage kan u het artikel nalezen. Artikel Raad van State vernietigt de aanpassingen aan het Soortenbesluit Dagelijkse Bestuur WBEVA

Categories: Nieuws | Leave a comment

VACATURE : Boswachter regio Zottegem – Balegem

Boswachter gezocht voor jachtveld omgeving Velzeke, kandidaten woonachtig omgeving Zottegem-Balegem. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Roland Van Liefde via mail op roland.vanliefde@telenet.be    

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Hoe wild is ons WILD ? – Nieuwsblad dd 20/10/2018

Hierbij het artikel van de reporter van het Nieuwsblad die deel nam aan de kleinwildjacht in het jachtrevier van dhr. Van Liefde Roland. Het geeft de beleving weer van het oogsten van een (h)eerlijk stuk wildbraad, resultaat van een jaar lang inspanningen leveren op het vlak van fauna- en natuurbeheer. Lees hier het volledige artikel.         Veel leesgenot … Continue reading »

Categories: Nieuws | 1 Comment

Verslag Bijzondere Algemene vergadering – Faunabeheerplan dd 11/10/2018

Er werd een talrijke opkomst vastgesteld, vele leden waren persoonlijk aanwezig. Anderen die er niet bij konden zijn lieten zich bij volmacht vertegenwoordigen. Ook waren er adviserende leden aanwezig uit diverse sectoren (bosbouwsector, ANB, landbouw, natuur). De leden ontvingen op voorhand een digitale versie van het faunabeheerplan van WBE Vlaamse Ardennen via e-mail. Velen van … Continue reading »

Categories: Activiteiten, Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Laat je kat niet zomaar rondlopen – Artikel WBEVA in HLN

‘Verloren gelopen katten of gedumpte exemplaren vormen een bedreiging voor het vogelbestand, en dat beseffen eigenaars niet altijd even goed.’ Dat zegt Roland Van Liefde, CEO van de wildbeheereenheid Vlaamse Ardennen, de grootste WBE in Vlaanderen met een bejaagbare oppervlakte van ongeveer 26.000 Ha. Afgelopen week verscheen op Facebook het verhaal van Tine Goessens, een … Continue reading »

Categories: Nieuws | Leave a comment

Voorlopige goedkeuring jachtplan 2018-2019

Op 06/07 /2018 kregen we onderstaand bericht van de Arrondissementscommissaris. Geachte mevrouw, Geachte heer, Ingevolge het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014, gewijzigd op 15 april 2016, hebt u voor het jachtseizoen 2018-2019 een verklaring van ongewijzigd jachtplan of een voorstel van jachtplan ingediend voor 1 april 2018. Bij deze kan ik u meedelen dat, onder … Continue reading »

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Melding exacte locatie trechterval/larsenkooi binnen de WBE Vlaamse Ardennen niet van toepassing voor de leden !

Beste leden, Daar er verwarring heerst onder onze leden aangaande het melden van de locatie van de trechterval/larsenkooi, geven we jullie onderstaande mee. De larsenkooien/trechtervallen mogen slechts gebruikt worden van 16 februari t.e.m. 15 oktober, zonder onderscheid van bos of veld. Jaarlijks wordt door een verantwoordelijke van de WBEVA de melding tot bestrijding gedaan bij … Continue reading »

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Afschotstatistieken WBEVA 2017

Beste leden, Via deze link kan u de afschotstatistieken van 2017 raadplegen. Namens het DB WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Jachtplannen – Bericht aan bevolking

Bericht aan de bevolking : JACHTPLANNEN De oorsprong van de toestand op de jachtplannen weergegeven op de website www.natuurenbos.be/jachtplannen, dateren van een eeuwigheid gelegen en worden momenteel door de jagerij zelf geactualiseerd tot zijn ware proporties. De wildbeheereenheid Vlaamse Ardennen waaronder ondermeer het grondgebied van de gemeente HOREBEKE ressorteert heeft opdrachtgegeven aan Hubertus Vereniging Vlaanderen … Continue reading »

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment
Designed by Rebound Powered by Hunting.be