browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Author Archives: Joris

Laat je kat niet zomaar rondlopen – Artikel WBEVA in HLN

‘Verloren gelopen katten of gedumpte exemplaren vormen een bedreiging voor het vogelbestand, en dat beseffen eigenaars niet altijd even goed.’ Dat zegt Roland Van Liefde, CEO van de wildbeheereenheid Vlaamse Ardennen, de grootste WBE in Vlaanderen met een bejaagbare oppervlakte van ongeveer 26.000 Ha. Afgelopen week verscheen op Facebook het verhaal van Tine Goessens, een … Continue reading »

Categories: Nieuws | Leave a comment

Voorlopige goedkeuring jachtplan 2018-2019

Op 06/07 /2018 kregen we onderstaand bericht van de Arrondissementscommissaris. Geachte mevrouw, Geachte heer, Ingevolge het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014, gewijzigd op 15 april 2016, hebt u voor het jachtseizoen 2018-2019 een verklaring van ongewijzigd jachtplan of een voorstel van jachtplan ingediend voor 1 april 2018. Bij deze kan ik u meedelen dat, onder … Continue reading »

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Melding exacte locatie trechterval/larsenkooi binnen de WBE Vlaamse Ardennen niet van toepassing voor de leden !

Beste leden, Daar er verwarring heerst onder onze leden aangaande het melden van de locatie van de trechterval/larsenkooi, geven we jullie onderstaande mee. De larsenkooien/trechtervallen mogen slechts gebruikt worden van 16 februari t.e.m. 15 oktober, zonder onderscheid van bos of veld. Jaarlijks wordt door een verantwoordelijke van de WBEVA de melding tot bestrijding gedaan bij … Continue reading »

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Afschotstatistieken WBEVA 2017

Beste leden, Via deze link kan u de afschotstatistieken van 2017 raadplegen. Namens het DB WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Jachtplannen – Bericht aan bevolking

Bericht aan de bevolking : JACHTPLANNEN De oorsprong van de toestand op de jachtplannen weergegeven op de website www.natuurenbos.be/jachtplannen, dateren van een eeuwigheid gelegen en worden momenteel door de jagerij zelf geactualiseerd tot zijn ware proporties. De wildbeheereenheid Vlaamse Ardennen waaronder ondermeer het grondgebied van de gemeente HOREBEKE ressorteert heeft opdrachtgegeven aan Hubertus Vereniging Vlaanderen … Continue reading »

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Overlijden van de heer De Rouck Gérard

Het bestuur van de WBEVA biedt haar oprecht medeleven aan de familie. Gérard was bij aanvang en stichting van de WBE een lid dat  voor velen een voorbeeld mag wezen. Hij wist wat hij mocht en kon oogsten. Een stukje wildbraad voor zichzelf en eentje voor de eigenaar en Gérard was een tevreden man. Ook … Continue reading »

Categories: Nieuws | Leave a comment

Reminder !!! Indienen voorjaarstellingen 2017 !

Beste jachtrechthouder, Ingevolge de wettelijke verplichtingen ons opgelegd door het ANB, teneinde de erkenning van onze WBEVA niet in het gedrang te brengen, wil ik er jullie op wijzen dat de einddatum tot het indienen van de VOORJAARSTELLINGEN 2017 stilaan in zicht komt.  De uiterste datum is vastgelegd op 15 SEPTEMBER 2017 ! Het indienen … Continue reading »

Categories: Bestuur | Leave a comment

Bejaging van Patrijs binnen WBE-verband.

Beste leden van WBE Vlaamse Ardennen, Hierbij kunnen wij u melden dat de jacht op de patrijs voor uw WBE Vlaamse Ardennen is toegestaan van 15 september tot en met 14 november 2017. Klik hier voor de volledige brief. Vanwege het DB WBVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Verslag Algemene Vergadering

Beste jagers, Hierbij het verslag van de Algemene vergadering die doorging op 16/03/2017 en een overzicht van de afschotcijfers. ALGEMENE VERGADERING 2017 Afschotcijfers 2016 Veel leesplezier Van wege het Dagelijks Bestuur  

Categories: Bestuur | Leave a comment

Overlijden David Vandenbroucke – Lid WBE

Via deze weg melden wij het overlijden van dhr. Vandenbroucke David – Lid van onze WBE VA. Overlijdensbericht Ons medeleven gaat uit naar zijn gezin en familie. Namens het Dagelijks Bestuur WBE VA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment
Designed by Rebound Powered by Hunting.be